برچسب:, , ,

آنسومنیا - کادو

آنوسمیا (Anosmia) یا فقدان حس بویایی !!

آنچه که باید درباره آنوسمیا (Anosmia) یا فقدان حس بویایی بدانید! تصور کنید در جهانی زندگی می کنید...